top of page
Image by Sierra Narvaeth

Preventieve zorg

Het voorkómen van ziektes bespaart veel leed bij onze huisdieren en uiteindelijk vaak ook veel geld. Want hoewel preventieve zorg ook niet gratis is, kost het behandelen van een ziek dier vaak veel meer.

 

Goede preventieve zorg voor uw huisdier is teamwork. Door de eigenaar wordt gezorgd voor voldoende lichaamsbeweging, goede voeding, zo min mogelijk stress, de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en het vermijden van risicovolle omstandigheden. Wij ondersteunen u en uw huisdier op medisch gebied, onder andere door middel van regelmatige gezondheidscontroles en gebitsbehandelingen.

Om ziektes en problemen in een vroeg stadium vast te stellen, is het verstandig om egels één keer per jaar te laten onderzoeken. Bij deze preventieve controle wordt er door middel van een algemeen uitwendig onderzoek en een ontlastingsonderzoek gezocht naar tekenen van beginnende ziektes of problemen. Egels zijn gevoelig voor onder andere gebitsproblemen, huid-/vachtproblemen, overgewicht, luchtweginfecties, hartfalen, neurologische klachten, urinewegproblemen, tumoren en leverproblemen. In een vroeg stadium ingrijpen maakt de prognose van veel ziektes een stuk beter. Daarnaast kunnen tijdens het consult het dieet en de leefomstandigheden worden geëvalueerd.

bottom of page