top of page
Katje op de trap

Preventieve zorg

Omdat voorkomen beter is dan genezen

Het voorkómen van ziektes bespaart veel leed bij onze huisdieren en uiteindelijk vaak ook veel geld. Want hoewel preventieve zorg ook niet gratis is, kost het behandelen van een ziek dier vaak veel meer.

 

Goede preventieve zorg voor uw huisdier is teamwork. Door de eigenaar wordt gezorgd voor voldoende lichaamsbeweging, goede voeding, zo min mogelijk stress, de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en het vermijden van risicovolle omstandigheden. Wij ondersteunen u en uw huisdier op medisch gebied, onder andere door middel van regelmatige gezondheidscontroles, vaccinaties, parasietenbestrijding, gebitsreiniging en sterilisatie.

 

 

Gezondheidscontroles

Bij de gezondheidscontroles worden katten op veel verschillende zaken gecontroleerd. Op deze wijze worden zoveel mogelijk afwijkingen in een vroeg stadium vastgesteld, waardoor er tijdig een behandeling kan worden ingesteld of er adviezen kunnen worden gegevens over bijvoorbeeld de voeding of het gedrag. Indien nodig kunnen aansluitend op de gezondheidscontroles ook vaccinaties en parasietenbehandelingen worden gegeven.

 

 

Gezondheidscontrole kitten: 6-9 en 12 weken leeftijd

Jonge kittens worden tijdens deze 2 consulten onder andere gecontroleerd op parasieten, aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen. Denk daarbij aan een gespleten gehemelte, problemen met het melkgebit, oogafwijkingen en bepaalde hartproblemen.

 

Gezondheidscontrole jonge kat: 6 maanden leeftijd

Tijdens dit consult wordt onder andere gecontroleerd op een normale groei en ontwikkeling, orthopedische problemen, parasieten en het wisselen van de tanden en kiezen. Tijdens dit consult wordt – als dat de ingreep nog niet heeft plaatsgevonden – ook vaak gesproken over sterilisatie / castratie.

 

Gezondheidscontrole volwassen kat: 1x per jaar

Tijdens dit consult wordt door middel van een algemeen lichamelijk onderzoek onder andere gecontroleerd op beginnende ziektes en afwijkingen, parasieten en gebitsproblemen. Bij verdenkingen op inwendige ziektes naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek of informatie van de eigenaar, kan bijvoorbeeld door middel van bloedonderzoek worden gescreend op inwendige ziektes.

 

Gezondheidscontrole oudere kat: 1-2x per jaar

Ook al zijn ze natuurlijk nog niet echt oud, toch beschouwen we katten ouder dan 7 jaar als beginnende senioren. Vanaf deze leeftijd neemt de kans op ziektes en kwaaltjes toe. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met ogen, gebit, lichaamsgewicht, hart, nieren, gewrichten en huid. Bij de gezondheidscontroles van de (wat) oudere katten wordt hier extra aandacht aan besteed.

Het is raadzaam om bij bij de senioren 2x per jaar de urine te laten controleren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar aanwijzingen voor nier- en leverproblemen, suikerziekte en urinewegproblemen.

Het is daarnaast raadzaam om bij de senioren 1x per jaar de bloeddruk te laten meten en om door middel van bloedonderzoek te controleren op het functioneren van de organen, bloedarmoede en ontstekingsreacties.

 

Voor fitte senioren tot een leeftijd van 10 jaar zonder opvallende klachten wordt een jaarlijkse gezondheidscontrole geadviseerd. Bij katten met een leeftijd tussen 7 en 10 jaar die niet helemaal fit zijn en bij katten ouder dan 10 jaar is het advies om 2x per jaar een gezondheidscontrole te laten uitvoeren.

bottom of page