top of page
ara_edited.jpg

Preventieve zorg

Het voorkómen van ziektes bespaart veel leed bij onze huisdieren en uiteindelijk vaak ook veel geld. Want hoewel preventieve zorg ook niet gratis is, kost het behandelen van een ziek dier vaak veel meer.

 

Goede preventieve zorg voor uw huisdier is teamwork. Door de eigenaar wordt gezorgd voor voldoende lichaamsbeweging, goede voeding, zo min mogelijk stress, de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en het vermijden van risicovolle omstandigheden. Wij ondersteunen u en uw huisdier op medisch gebied, onder andere door middel van regelmatige gezondheidscontroles, ontlastingsonderzoek, parasietenbestrijding en advies over voeding, gedrag & huisvesting.

 

 

Gezondheidscontroles

Veel in gevangenschap gehouden vogels staan qua instincten nog zeer dicht bij hun soortgenoten in de natuur. Omdat de meeste vogels in de natuur prooidieren zijn, hebben ze de neiging om tekenen van ziekte zo lang mogelijk verborgen te houden. In de natuur verkleint dit de kans om op te vallen bij roofdieren en vergroot het de overlevingskansen.

​Een nadelig gevolg hiervan is dat ook vogels in gevangenschap slechts minimale ziekteverschijnselen laten zien totdat het echt erg slecht met ze gaat. Wanneer een vogel pas medisch onderzocht wordt als er duidelijke klachten zijn, is er vaak al sprake van ziekte in een verder gevorderd stadium. Hierdoor is de prognose meestal slechter.

 

Bij de preventieve gezondheidscontroles worden vogels op veel verschillende zaken gecontroleerd. Op deze wijze worden zoveel mogelijk afwijkingen in een vroeg stadium vastgesteld, waardoor er tijdig een behandeling kan worden ingesteld of er adviezen kunnen worden gegevens over bijvoorbeeld de voeding of het gedrag.

 

Aankoopcontrole

Wij raden aan om elke nieuwe vogel goed te laten onderzoeken. Dit uiteraard ten eerste om bij eventuele ziekte direct in te kunnen grijpen – denk daarbij zowel aan behandeling van de nieuwe vogel, maar ook aan het proberen te voorkomen van gezondheidsproblemen bij andere vogels of de eigenaar –, maar ten tweede ook om met een eventueel ‘verborgen gebrek’ terug te kunnen gaan naar de verkoper. De aankoopcontrole is ook een goed moment om een vogel te laten testen op een aantal besmettelijke ziektes.

 

Volwassen vogel: 1x per jaar gezondheidscontrole, 2x per jaar ontlastingsonderzoek

Tijdens dit consult wordt door middel van een algemeen lichamelijk onderzoek en een ontlastingsonderzoek onder andere gecontroleerd op beginnende ziektes, afwijkingen en parasieten. Bij verdenkingen op inwendige ziektes naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek of informatie van de eigenaar, kan bijvoorbeeld door middel van bloedonderzoek of röntgenonderzoek worden gescreend op inwendige ziektes.

Wij bieden dit als jaarpakket aan voor 68.25 euro voor de eerste vogel en 51.45 euro voor volgende vogels (inclusief ontlastingsonderzoek, exclusief eventueel aanvullend onderzoek).

 

Oude vogel: 1-2x per jaar gezondheidscontrole, 2x per jaar ontlastingsonderzoek

Veel oudere vogels krijgen net zoals oudere mensen, honden en katten last van ziektes of kwaaltjes. Denk daarbij aan problemen met de gewrichten (artrose), ogen, hart en bloedvaten en lever- of nierproblemen. Ook bij fitte senioren is het raadzaam om naast het algemeen uitwendige onderzoek en het ontlastingsonderzoek door middel van bloedonderzoek te controleren op beginnende ouderdomsziektes. Denk daarbij aan het meten van de lever- en nierwaardes en controle op bloedarmoede en ontstekingsreacties. Hoewel niet elke ouderdomsziekte te genezen is, kan er vaak wel veel gedaan worden om de kwaliteit van leven te vergroten en achteruitgang te vertragen. Uiteraard kunnen oudere vogels ook ziektes krijgen die wel volledig te genezen zijn.

Voor oudere vogels die duidelijk achteruitgaan, is het advies om 2x per jaar een gezondheidscontrole uit te laten voeren.

bottom of page