top of page
Husky

Preventieve zorg

Omdat voorkomen beter is dan genezen

Het voorkómen van ziektes bespaart veel leed bij onze huisdieren en uiteindelijk vaak ook veel geld. Want hoewel preventieve zorg ook niet gratis is, kost het behandelen van een ziek dier vaak veel meer.

 

Goede preventieve zorg voor uw huisdier is teamwork. Door de eigenaar wordt gezorgd voor voldoende lichaamsbeweging, goede voeding, zo min mogelijk stress, de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en het vermijden van risicovolle omstandigheden. Wij ondersteunen u en uw huisdier op medisch gebied, onder andere door middel van regelmatige gezondheidscontroles, vaccinaties, parasietenbestrijding, gebitsreiniging en sterilisatie.

 

 

Gezondheidscontroles

Bij de gezondheidscontroles worden honden op veel verschillende zaken gecontroleerd. Op deze wijze worden zoveel mogelijk afwijkingen in een vroeg stadium vastgesteld, waardoor er tijdig een behandeling kan worden ingesteld of er adviezen kunnen worden gegevens over bijvoorbeeld de voeding of het gedrag. Indien nodig kunnen aansluitend op de gezondheidscontroles ook vaccinaties en parasietenbehandelingen worden gegeven.

 

 

Gezondheidscontrole pup: 6-9 en 12 weken leeftijd

Jonge pups worden tijdens deze 2 consulten onder andere gecontroleerd op parasieten, aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen. Denk daarbij aan een gespleten gehemelte, problemen met het melkgebit, oogafwijkingen, niet-ingedaalde testikels en bepaalde hartproblemen.

 

Gezondheidscontrole jonge hond: 6 maanden leeftijd

Tijdens dit consult wordt onder andere gecontroleerd op een normale groei en ontwikkeling, orthopedische problemen, parasieten en het wisselen van de tanden en kiezen. Tijdens dit consult wordt in het geval van teefjes / poezen ook vaak gesproken over eventuele sterilisatie.

 

Gezondheidscontrole volwassen hond: 1x per jaar

Tijdens dit consult wordt door middel van een algemeen lichamelijk onderzoek onder andere gecontroleerd op beginnende ziektes en afwijkingen, parasieten en gebitsproblemen. Bij verdenkingen op inwendige ziektes naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek of informatie van de eigenaar, kan bijvoorbeeld door middel van bloedonderzoek worden gescreend op inwendige ziektes.

 

Gezondheidscontrole oudere hond: 1-2x per jaar

Wanneer een hond tot de ‘senioren’ wordt gerekend, hangt af van het ras. Gemiddeld beschouwen we honden ouder dan 7 jaar als senior. Bij honden van erg grote rassen kan dat echter al vanaf 5 jaar en bij kleine rassen pas vanaf 10 jaar zijn. Hierover geven wij u advies op maat. Met de hogere leeftijd neemt ook de kans op ziektes en kwaaltjes toe. Hoe ouder een hond wordt, hoe groter de kans op problemen met ogen, gebit, hart, nieren, gewrichten en huid. Bij de gezondheidscontroles van de senioren wordt hier extra aandacht aan besteed.

Het is raadzaam om bij bij de senioren 2x per jaar de urine te laten controleren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar aanwijzingen voor nier- en leverproblemen, suikerziekte en urineweginfecties.

Het is daarnaast raadzaam om bij de senioren 1x per jaar door middel van bloedonderzoek te controleren op het functioneren van de organen, bloedarmoede en ontstekingsreacties.

 

Voor fitte senioren zonder opvallende klachten wordt een jaarlijkse gezondheidscontrole geadviseerd. Bij honden die duidelijk verouderen is het advies om 2x per jaar een gezondheidscontrole te laten uitvoeren.

bottom of page